Onze school

Visie 

‘Ieder mens wil gezien worden’ (René Gude, 1957-2015) 

Gezien worden betekent voor ons dat we zo passend als mogelijk onderwijs aan elke leerling bieden. Dit betekent niet dat we individueel onderwijs geven. Wat betekent het dan wel? 

  • We betrekken leerlingen actief bij hun eigen leerproces. Informatie die we halen uit toetsresultaten en observaties vullen we aan met informatie die de kindgesprekken ons leveren. Welke kennis en vaardigheden beheersen ze al en wat willen ze gaan leren?  
  • We streven ernaar om de leerlingen steeds meer inbreng te geven bij het bepalen van hun eigen leerproces. Het portfolio zal ook meer dan nu een weerslag worden van de leerdoelen waaraan de leerlingen gewerkt hebben.  
  • We spelen in op de instructiebehoefte van elke leerling. Soms heeft een leerling aan een korte instructie genoeg, soms heeft een leerling meer instructie nodig. Soms heeft een leerling voor het inoefenen van het geleerde meer van hetzelfde nodig. Een andere leerling kan daarentegen behoefte hebben aan uitdaging.  
  • We gaan uit van de nieuwsgierigheid van de leerling en dagen de leerling uit om, door middel van thematisch werken, de wereld te onderzoeken. Op een haast natuurlijke manier gebeurt dit bij de onderbouw. Leerlingen van de hogere groepen werken thema’s uit bij IPC. Bij thematisch werken zijn de leerlingen actief aan het leren. Nieuwe kennis wordt in een context geplaatst waardoor zij verbanden leren zien en tot een dieper begrip komen. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.